Mateřská škola Tursko - MŠ Tursko Praha západ - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
            Září

3.9.  Otevření MŠ pro školní rok 2018/2019
11.9. Třídní schůzka s rodiči od 17.00. hodin v jídelně MŠ - prosím bez dětí. Přítomnost rodičů povinně vzdělávaných dětí nutností         Říjen
  

3.10.
Ukázka dálkově řízených modelů - záchranný systém, třídění odpadů apod. Od 9.00 hodin v MŠ
19.10. Logopedická pohádka Skřítek Skříňáček - od 9.15. hodin v MŠ
31.10. Ukázka ptactva a sov - beseda od 9.00 hodin v MŠ
   
    Listopad        

13.11.
 Divadlo Plaváček, agentura Umbertová - od 9.00 hodin v MŠ
13.11. Schůzka pro rodiče předškoláků se spec. pedagogem z PPP Lexík
Roztoky ohledně testu školní zralosti od 16.30. hodin v MŠ
21.11. Fotografování dětí - soubor s vánoční tematikou od 9 hodin v MŠ
26.11. Divadlo A Šmytec s představením Adventní kalendář
od 9.15. v MŠ
28.11. Předvánoční dílnička pro rodiče a děti ve třídě
 Včeliček - od 17.00 hodin - výroba vánoční dekorace
29.11. Předvánoční dílnička pro rodiče a děti ve třídě
Motýlků - od 16.30 hodin - výroba vánoční dekorace

      Prosinec

1.12. Vystoupení na rozsvícení stromu v obci Tursko. Sraz dětí ve 14.00 hodin
4.12.
Čertoviny - zábavné dopoledne pro děti s nadílkou, kostýmy čertů, andílků a Mikulášů nutné ! Děkujeme
22.12.18
    -
1.1.2019
 MŠ uzavřena

      Leden

8.1.
Vyšetření školní zralosti - dopoledne v MŠ, spolupráce s PPP Lexík  Roztoky
15.1.  Besídka s angličtinou - od 16.00 hodin v MŠ
18.1.  Vyšetření zraku dětí  - projekt " Koukají na nás správně ? "
29.1. Doktor Zdravíčko - interaktivní pořad pro děti společně s pracovníkem záchranné služby
     
       Únor

4.2.
 Představení divadla Koloběžka - Příběhy z houbařské čepice
20.2.  Sférické kino v MŠ

       Březen

11.3.
 Karneval v MŠ - zábavné dopoledne pro děti s návštěvou klauna.  Masky nutné !!!
14.3.  Den otevřených dveří v MŠ v čase od 15.00 do 16.00 hodin.  Možnost vyzvednutí přihlášky k zápisu do MŠ

      Duben  
2.4.
 Beseda s rodiči na téma: Logopedie a logopedické vady u dětí v  MŠ - od 16.30 do 17.30 hodin v jídelně MŠ / PPP Lexík /
9.4.
10.4.
 Logopedický screening pro děti v MŠ
12.4.  Divadlo Gábina a Katka - jarní představení - Jak Oskárek našel  petrklíč
24.4.  Celodenní výlet - Perníková chaloupka - více info v aplikaci a na      nástěnce v šatně / před akcí /
       
       Květen
 
10.5.
Zápis do MŠ v časech: 8.30. - 11.00 hodin, 12.30. - 15.00 hodin
 Více informací v sekci aktuálně a na vývěsce u MŠ
28.5.  Celodenní výlet do parku Mirákulum - více info v aplikaci a na  nástěnce  v šatně / před akcí /
31.5.  Loutkové představení divadla Manetka na zámku v Úholičkách
  - v rámci oslav MDD
     
      Červen
       
11.6.
 Zahradní slavnost - od 17.00 na zahradě MŠ / rozloučení s  předškoláky, kulturní program /
20.6.  Noc v MŠ - od 19.00 hodin pro děti odcházející do základní školy
26.6.  Schůzka s rodiči nově přijatých dětí - od 16.30 hodin 


 Poslední aktualizace: 10.2.2017